เราเคยแชร์ข้อมูลกันไปแล้วว่า เมื่อไวรัสHIV เข้าสู่ร่างกาย จะรีบไปทำลายเม็ดเลือดขาวกลุ่มCD4 ก่อน และการที่จำนวนไวรัสเพิ่มขึ้นจะมีผลกับค่าCD4 อย่างไร วันนี้เราจะมาเล่าถึงตรงนี้กันค่ะ READ MORE

ความสัมพันธ์ของค่าCD4กับviral load

วันนี้แอดฯ ขอมาแชร์บรรยากาศ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV/AIDS ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ( วทท44 ) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 29 ตุลาคม 2561  ไปรับชมความรู้กันเลยค่ะ คลิ๊ก!! READ MORE

นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดHIV ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้