67 คน ในบ้าน Gerda ดีขึ้นทุกคน

67 คน ในบ้าน Gerda ที่ติดเชื้อ HIV หลังได้ใช้ APCOcap ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น พ้นจากภาวะโรคแทรกซ้อน และมีสุขภาพที่ดีมาเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว READ MORE

เราเคยแชร์ข้อมูลกันไปแล้วว่า เมื่อไวรัสHIV เข้าสู่ร่างกาย จะรีบไปทำลายเม็ดเลือดขาวกลุ่มCD4 ก่อน และการที่จำนวนไวรัสเพิ่มขึ้นจะมีผลกับค่าCD4 อย่างไร วันนี้เราจะมาเล่าถึงตรงนี้กันค่ะ READ MORE

ความสัมพันธ์ของค่าCD4กับviral load