ความสัมพันธ์ของค่าCD4กับviral load

เราเคยแชร์ข้อมูลกันไปแล้วว่า เมื่อไวรัสHIV เข้าสู่ร่างกาย จะรีบไปทำลายเม็ดเลือดขาวกลุ่มCD4 ก่อน และการที่จำนวนไวรัสเพิ่มขึ้นจะมีผลกับค่าCD4 อย่างไร วันนี้เราจะมาเล่าถึงตรงนี้กันค่ะ READ MORE