67 คน ในบ้าน Gerda ดีขึ้นทุกคน

67 คน ในบ้าน Gerda ที่ติดเชื้อ HIV หลังได้ใช้ APCOcap ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น พ้นจากภาวะโรคแทรกซ้อน และมีสุขภาพที่ดีมาเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว READ MORE

“รับสมัครผู้เพิ่งติดเชื้อ ที่ยังไม่เคยรับยาต้าน
เพื่อเข้าโครงการทดสอบเพื่อเพิ่ม CD4 และ ลด HIV ให้เป็นระดับปกติ”

สนใจเข้าร่วมโครงการ คลิก! http://www.apcocapsules.com/project/ READ MORE

โครงการ APCO Life Fitness Challenge