ภาวะ HIV สงบ

Functional cure

คือการที่ปริมาณของเชื้อ HIV ลดลง

จนอยู่ในระดับวัดไม่ได้แล้ว

Functional cure คืออะไร มีโอกาสเกิดได้แค่ไหน

 

และไม่เพิ่มขึ้นใหม่จนเกิดปัญหา

Functional cure เป็นเป้าหมายใหม่ของบริษัทผลิตยา

แทนการผลิตยารักษา HIV ให้หายไปจากร่างกายจนหมด

ซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นไปได้ยากมาก แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีวิธีการ

หรือผลิตภัณฑ์ใดที่ทำให้เกิด functional cure ได้ในมนุษย์

มีเพียงผลสำเร็จอยู่บ้างในสัตว์ทดลองเท่านั้น

APCOcap

ทำให้เกิด Functional cure ได้แล้ว

โดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสเลย

APCO อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ว่า APCOcap

จะทำให้เชื้อ HIV หมดไปจากร่างกายผู้ป่วยได้หรือไม่