67 คน ในบ้าน Gerda ที่ติดเชื้อ HIV หลังได้ใช้ APCOcap ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น พ้นจากภาวะโรคแทรกซ้อน และมีสุขภาพที่ดีมาเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว

หลังได้ใช้ APCOcap ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น พ้นจากภาวะโรคแทรกซ้อน และมีสุขภาพที่ดีมาเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว

ในโครงการ CSR ของ APCO ที่บ้าน Gerda จ.ลพบุรี APCO ได้ให้ APCOcap แก่น้องผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มแรก 17 คน ที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว แต่มีโรคแทรกซ้อน เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย และมะเร็ง พบว่ามีผลดังนี้

=> อาการดังกล่าวหายและทุเลาลงใน 2 เดือน

=> ในเวลา 12 เดือน ทุกคนมี CD4 เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 67.34%

APCO ได้มอบ APCOcap ให้กับน้องๆ เพิ่มขึ้นอีก 50 คน พบว่ามีผลดังนี้

=> น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงขึ้นจาก CD4 ที่เพิ่มขึ้น

=> น้องๆ ทั้ง 50 คน ในเวลา 6 เดือน มีผลการเพิ่มขึ้นของ CD4 ของ ดังข้อมูลในภาพ

=> สรุปได้ว่าเกือบทุกคนมี CD4 เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ไม่เพิ่ม %CD4 จะเพิ่มขึ้น

=> CD4 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 59.91%

=> และ%CD4 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.64%

=> ผลโดยรวมสุขภาพทุกรายแข็งแรงดี

ปัจจุบัน APCO ได้อุปการะให้น้องๆ ในบ้านแกร์ด้าทุกรายได้ใช้ APCOcap ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 6 ปี (ตั้งแต่ปี 2556) ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่มีปัญหาจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส และไม่พบปัญหาการติดเชื้อฉวยโอกาส อีกเลยนับตั้งแต่เริ่มโครงการ CSR และผลจากโครงการนี้ก็มีน้องหลายคนที่สามารถดูแลตนเองได้เริ่มออกจากบ้านแกร์ด้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยตนเองพร้อมกับมีสุขภาพที่เหมือนคนปกติเหมือนคนทั่วๆ ไป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คณะนักวิจัย Operation BIM เริ่มเข้าใกล้ปณิธานที่ ที่ต้องการให้น้องๆ ในบ้าน ได้เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ชม VTR โครงการ CSR ของ APCO จากรายการ Doo Dee CSR >> https://youtu.be/qidk8rtKfjI