วันนี้แอดฯ ขอมาแชร์บรรยากาศ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV/AIDS ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ( วทท44 ) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 29 ตุลาคม 2561  ไปรับชมความรู้กันเลยค่ะ คลิ๊ก!! READ MORE

นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดHIV ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้
ผลลัพธ์ APCOcap ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อฉวยโอกาสใน 1 เดือน

ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถเพิ่มCD4 ได้ ด้วยนวัตกรรมAPCOcap และหากมีการออกกำลังกายร่วมด้วยอาจได้ผลดีจน เกิด Functional Cure ได้ READ MORE

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ.แล้วได้รับเชื้อ HIV จากเลือดที่บริจาคมา แล้วเรื่องนี้มีที่มายังไงเราขอมาพูดถึงเพิ่มเติมค่ะ READ MORE

อย่าบริจาคเลือด เพื่อใช้เป็นวิธีตรวจเชื้อHIV