โครงการ APCO Life Fitness Challenge

รับสมัคร ผู้เพิ่งติดเชื้อ HIV และยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส
เพื่อเพิ่ม CD4 และ ลด HIV ให้เหมือนคนปกติ

คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ

1. ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นผู้เพิ่งตรวจพบว่าติดเชื้อ HIV
3. ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ
5. เป็นผู้มีวินัยในการดูแลสุขภาพ ทั้งในด้านอาหาร การพักผ่อน และการออกกำลังกาย

ข้อมูลด้านสุขภาพที่ใช้ในการเข้าโครงการ

1. ทราบว่าติดเชื้อ HIV เมื่อไร
2. ประวัติการรักษา (ถ้ามี)
3. สุขภาพโดยรวม (ต้องไม่มีโรคเรื้อรัง)
4. ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ (ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่สมัครเข้าโครงการ)
- ค่า CD4 และ %CD4
- HIV Viral Load

สนใจเข้าร่วมโครงการ
ทดสอบกับอาสาสมัครที่เพิ่งตรวจพบเชื้อ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและให้คำปรึกษาAPCO capsule cd4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CLICK

Line ApcoCapsule


หรือสแกน QR CODE

QR Code ApcoCapsule

ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ

เป็นผู้เพิ่งตรวจพบว่าติดเชื้อ HIV และยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส เพื่อเข้าร่วม Phase 1 เพื่อเพิ่ม CD4 ในอาสาสมัครให้ถึงระดับปกติ และลด HIV ลงจนตรวจวัดไม่ได้
1. อาสาสมัครตรวจเชื้อ และ CD4 ก่อนเข้าโครงการทดลอง
2. อาสาสมัครใช้ APCOcap วันละ 9 แคปซูล พร้อมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3. อาสาสมัครตรวจเชื้อ และ CD4 หลังใช้ได้ 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี
4. สรุปผล: การเพิ่ม CD4, เวลาที่ใช้ในการลดเชื้อ HIV ลงจนตรวจวัดไม่ได้
5. ให้อาสาสมัครที่ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว หยุดใช้นวัตกรรม APCOcap โดยยังคงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
6. อาสาสมัครตรวจเชื้อ และ CD4 หลังหยุดใช้นวัตกรรม APCOcap 1 เดือน, 2 เดือน และ 3 เดือน
7. สรุปผล: เชื้อ HIV หายไปจากร่างกายหมดหรือไม่

BIM HEALTH CENTER ทั่วประเทศ

1. เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ


สายด่วน 1154 / โทรศัพท์: 02-6464-800

เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-18.00 น.


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป
โดยเฉพาะมะเร็ง
วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น.

2. ศูนย์การค้าเอสพลานาด

99 ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ


โทรศัพท์: 02-6609-011

เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป
โดยเฉพาะกระดูกและข้อ
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น.

3. ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

61 ชั้น G ฝั่งโตคิว (หน้า sports world) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ


โทรศัพท์: 02-0470-287

เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.30-19.00 น.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป
และดูแลสุขภาพกระดูกและข้อ
วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 11.00-13.00 น.


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป และ
ดูแลปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ หู คอ จมูก และมะเร็ง
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 11.00-13.00 น.


4. สำนักงานสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

20,22 ถนนโชติวิทยกุล5 ตลาดนัดอาเชียนเทรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110


โทรศัพท์: 074-559-464-5

โทรสาร: 074-559-464


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป
โดย ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-17.00 น.


5. สำนักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม่

61/5 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200


โทรศัพท์: 053-358-276-7

โทรสาร: 053-358-277


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั่วไป
โดย รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-12.00 น.


6. สำนักงานสาขาชลบุรี จังหวัดชลบุรี

170/126-128 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000


โทรศัพท์: 038-455-025-6

โทรสาร: 038-455-026